Organik tavukçuluk

Organik tavukçuluk

Uluslararası kabul gören tavuk yetiştirme tanımlarından en önemlisidir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün organik yumurta talebi artmaktadır.

Organik yetiştirmede tavuklar, özel standart kurallara göre yetiştirilirler. Hayvan refahına uygun barınma ve serbest gezinme alanları, antibiyotiksiz yetiştirme, kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirilmiş hammaddelerle beslenme kuralları titizlikle uygulanır. Organik yetiştirmede GDO lu ürünler, sentetik katkılar ve hayvansal yan ürünler ile beslemeye izin verilmez

Yem olarak içinde sadece organik olarak yetiştirilmiş yağlı tohumlar, mısır buğday arpa gibi tahıllar ile kaba yem bulunan gıdaları yemelerine izin verilir.

Ayrıca organik tavuk yetiştirilmesinde kolaylıkla ulaşılabilen ve serbest olarak gezinebilecekleri bir dış alan ve birim alanda daha az tavuk ile kafessiz yetiştirme ön plandadır.

Tüketiciler arasında, diğer yumurtacı tavuk yetiştirme tiplerine göre, üretilen organik yumurtanın daha güvenli, daha lezzetli ve daha besleyici olduğu yönünde bir algı vardır.

Organik yetiştirme ile diğer üretim şekillerine göre ne farklar vardır diye sorulduğunda şu cevaplar daha ayrıntılı verilebilir.

1- Organik yetiştirmede, zorunlu olan gezinti alanı 4 metrekarede bir adet tavuk olacak şekilde belirlenmiştir. Bu kadar geniş, zorunlu bir gezinti alanı, diğer hiçbir üretim şeklinde mecbur tutulmadığından diğerlerine göre çok önemli farklar yaratmaktadır.

Organik yetiştirme yöntemi, hayvan refahına uygun şekilde tavukların doğal davranışları olan eşinme, koşma, kanat çırpma, güneş ve toz banyosu yapabilme olanakları yanında, yeşil bitkiler ile otlama olanağını da yüksek standartlarda karşılayabilmektedir.

Kendi işletmemizin diğer işletmelere göre şehirden uzak ve daha yüksek bir konumda olması ve açık alanlarında tavuklarımızın otlayabilecekleri ve çeşitli organik bitkilerin ekilerek yetiştirilmesine elverişli bir bölgede olması en büyük avantajımızdır.

Geniş bir arazide gezinme, güneşlenebilme ve otlayabilmeleri, ürettikleri yumurtalardaki kolesterol miktarını azalttığı, omega 3 ve omega 6 seviyelerini üç kat yükselttiği, A vitamini seviyelerini %40, E vitamini seviyelerini ise 2 kata kadar arttırdığı çeşitli Üniversite araştırma sonuçları ile belirlenmiştir.

Bilindiği gibi Omega 3 ve Omega 6 çoklu doymamış yağ asitleri insan beslenmesinde tüketilmesi zorunlu olan yağ asitlerindendirler. Çoklu doymamış yağ asitlerinin, gelişme çağındaki çocuklarda büyümenin uyarılması, deri canlılığının sürdürülmesi ve bazı deri hastalıklarının önlenmesinde etkili oldukları bildirilmektedir. Özellikle omega-6 yağ asitlerinin cilt sağlığını koruduğu, esnek ve pürüzsüz cilt oluşumu sağladığı belirtilmekte, böylece derinin yaralanmalardan ve enfeksiyonlardan korunduğu, vücut sıcaklığı ve su kaybının düzenlendiği ifade edilmektedir. Omega-3 yağ asitlerinin Alzheimer, multipl skleroz (MS) ve kanser gibi önemli hastalıkların tıbbi tedavi etkisini artırdığı, hatta koruduğu ileri sürülmektedir. Omega-3 yağ asitlerinin; kavrama yeteneğini artırdığı, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, bağışıklık ve enflamatuvar hastalıklara etkilerinin olumlu olduğu belirtilmektedir.

2-Organik yetiştirmede bir kümeste en fazla 3.000 adet tavuğun barınmasına izin verilmektedir. Serbest gezinen tavuklarda bu sınırlama yoktur ve gezen tavuk denen bu yetiştirme şeklinde bir kümesteki kapasite 30 000 tavuğa kadar ulaşabilir. Kafes tavukçuluğunda ise bir kümes içinde on binlerce tavuk hatta bu sayı bazen ülkemizde olduğu gibi165 binleri bulan kafesler içinde yetiştirilebilmektedir.

Bizim işletmemizde şu anda 3.000 adet tavuk bulunmaktadır.

3- Organik yetiştirmede, çevrenin organik arazi olma zorunluğu nedeni ile kimyasal gübreler, pestisit ve fungusit gibi kimyasal zirai ilaçların kullanımına izin verilmemektedir. Böylece kimyasalların topraktan bitki ve ağaçlara oradan tavuklara bulaşmasının önlenmiş olması yumurtadaki olası kalıntılar açısından oldukça önemlidir. Diğer tip işletme yöntemlerinde bu kural yoktur.

İşletmemizin arazisinde ayrıca sertifikalı organik ceviz üretimi de olduğundan kimyasal gübre ve zirai ilaç zaten kullanılmamaktadır.

4- Yumurta üretimi için yetiştirilen tavuklar, yetiştirme tiplerine göre 4 gruba ayrılmışlardır.

  • Yumurtaların 0 (sıfır) ile işaretlendiği Organik yetiştirme şekli,

  • 1 (Bir) ile işaretlendiği Kümes içinden dış ortama da çıkabilen yetiştirme şekli,

  • 2 (İki) ile işaretlenen sadece kümes içinde gezebilen yetiştirme şekli,

  • 3 (üç) numara ile işaretlenen geleneksel kafes içinde yetiştirme şeklidir.

Diza Hayvancılıkta üretilen, Güzel Organik logolu yumurtalarımız 0 (sıfır) ile işaretlidir.